Ο τύπος πρέπει να έχει τεράστια πνευμόνια !Αφήστε το σχόλιό σας