Δείτε τι έκανε ο άνθρωπος.

Ούτε οι φίλοι του δεν τον πίστευαν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ