Μπορεί να έχει περάσει καιρός αλλά ακόμη και τώρα αποτελούν ένα μυστήριο και κανείς δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση!