Ηταν τέτοια η δύναμη του χτυπήματος της μαϊμούς που ο ηλικιωμένος άνδρας έπεσε αμέσως στο έδαφος, ενώ η μαϊμού με δύο μόνο κινήσεις έφτασε στην ταράτσα μιας μονοκατοικίας.