Υπάρχουν άνθρωποι που όπου και να βρεθούν μονίμως βαριούνται! Οι φωτογραφίες που ακολουθούν περιλαμβάνουν κάποιους από αυτούς που ζουν ανάμεσά μας!

8

7

6

5

4

3

2

1

9

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ