Μερικοί άνθρωποι έχουν γεννηθεί μόνο για να εκνευρίσουν τους άλλους. Μπορεί να μην το κάνουν εσκεμμένα αλλά το καταφέρνουν!

ε

εε

εεε

εεεε

 

εεεεε

εεεεεεεε
εεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεεεεε