Άνθρωποι που είναι στην κυριολεξία είναι «ότι να ναι»! Άμυαλοι που απλά θέλουν να προκαλέσουν χωρίς να υπάρχει λόγος!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ