Τα παντελόνια υπάρχουν για να τα φοράμε μερικοί τα φοράνε αλλά έτσι όπως τα φοράνε φαίνονται περιττά πάνω τους!

ε

εε

εεε

εεεε

εεεεε

εεεεεε

εεεεεεεεε

εεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεεε
εεεεεεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ