Δείτε τους ανθρώπους όπως βλέπετε μία θέση εργασίας, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για όλα, δεν μπορούν όλοι να γίνουν CEO, κάποιος πρέπει να βγάζει τα σκουπίδια έξω. Με λίγα λόγια πρέπει να υπάρχει ποικιλία! Με αυτούς τους ανθρ΄ωπους που θα δείτε παρακάτω η ποικιλία είναι αδιαμφισβήτητη.

π

ππ

πππ

ππππ

πππππ

ππππππ

πππππππ

ππππππππ

πππππππππ

ππππππππππ

ππππππππππππ

πππππππππππππ

πππππππππππππππ

ππππππππππππππππ

πππππππππππππππππ

ππππππππππππππππππ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ