Ένα ανδρικό μόριο ήταν η αιτία να συγκεντρωθούν όλα τα βλέμματα εκεί και να παραβλέψουν τον αγώνα ποδηλασίας!! Δείτε που κρυβόταν!

https://www.youtube.com/watch?v=VGtZBVScAZk

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ