Άλλοι δεν έχουν να φάνε και άλλοι ποστάρουν τα πλούτη τους στο instagram όπως αυτοί οι Ρώσοι!

Κοινοποίηση

Έχουν ολόκληρο τον κόσμο στα πόδια τους αλλά φαίνεται κάπως προκλητικό να το δείχνουν ενώ υπάρχει τόση φτώχεια στον κόσμο μας!

Screen Shot 2016-02-23 at 10.50.28

Screen Shot 2016-02-23 at 10.51.13

Screen Shot 2016-02-23 at 10.52.15

Screen Shot 2016-02-23 at 10.52.48

Screen Shot 2016-02-23 at 10.53.24

Screen Shot 2016-02-23 at 10.54.41

Screen Shot 2016-02-23 at 10.55.42

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.09

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.19

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.31

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.40

Screen Shot 2016-02-23 at 10.57.17

Screen Shot 2016-02-23 at 10.57.43

Screen Shot 2016-02-23 at 10.57.55

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.05

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.15

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.26

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.49

Screen Shot 2016-02-23 at 10.59.56

Αφήστε το σχόλιό σας