Έχουν ολόκληρο τον κόσμο στα πόδια τους αλλά φαίνεται κάπως προκλητικό να το δείχνουν ενώ υπάρχει τόση φτώχεια στον κόσμο μας!

Screen Shot 2016-02-23 at 10.50.28

Screen Shot 2016-02-23 at 10.51.13

Screen Shot 2016-02-23 at 10.52.15

Screen Shot 2016-02-23 at 10.52.48

Screen Shot 2016-02-23 at 10.53.24

Screen Shot 2016-02-23 at 10.54.41

Screen Shot 2016-02-23 at 10.55.42

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.09

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.19

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.31

Screen Shot 2016-02-23 at 10.56.40

Screen Shot 2016-02-23 at 10.57.17

Screen Shot 2016-02-23 at 10.57.43

Screen Shot 2016-02-23 at 10.57.55

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.05

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.15

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.26

Screen Shot 2016-02-23 at 10.58.49

Screen Shot 2016-02-23 at 10.59.56

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ