Δεν ξέρω τον λόγο αλλά θεωρώ πως χάνεται κάθε σεβασμός και από τις δύο μεριές καθώς επίσης είναι και αντιπαιδαγωγικό!

https://www.youtube.com/watch?v=ui3qKb_iJz0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ