,

Άγιο είχε – Στο παρατσάκ γλίτωσε από βέβαιο θάνατο!


Η καλή επίγνωση της κατάστασης και η γρήγορη σκέψη πιθανών να του έσωσαν τη ζωή του.

Μη σου τύχει…!

https://www.youtube.com/watch?v=gntwzg-S2hY
Ανέκδοτο: Ο μηχανικός που έγινε γιατρός!

Όταν οι άντρες πάνε στα μαγαζιά με τις συζύγους τους…!