Η καλή επίγνωση της κατάστασης και η γρήγορη σκέψη πιθανών να του έσωσαν τη ζωή του.

Μη σου τύχει…!

https://www.youtube.com/watch?v=gntwzg-S2hY

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ