Απλά έβλεπε ένα δέντρο, όταν ξαφνικά μιλιούνια από πουλιά άρχισαν να πετούν και το αποτέλεσμα ήταν μαγικό!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ