Μια κάμερα ασφαλείας κατέγραψε κάτι αρκετά ασυνήθιστο…