Εγώ πάντως που τον είδα τον λυπήθηκα! Θα έπρεπε κάπως να καλύπτουν τα αχαμνά τους καθώς είναι πολύ εύκολο να τα τραυματίσουν!