Ο τυπάς είναι τζιμάνι, κινείται γρήγορα και ελίσσεται σαν αίλουρος! Καμία δεν πρόκειται να τον καταλάβει!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ