,

Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να κοιτάξετε άλλες κοπέλες χωρίς να σας πάρει χαμπάρι η κοπέλα σας!


Ο τυπάς είναι τζιμάνι, κινείται γρήγορα και ελίσσεται σαν αίλουρος! Καμία δεν πρόκειται να τον καταλάβει!
Ανέκδοτο: Θυγκεντρώθου!

Απίστευτο: Αγοράκι ανεβαίνει πάνω σε άλογο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο!