Πραγματικά δεν έχει κάτι να μας προσφέρει εκτός από πολλά likes ή views! Φτάνουμε σε ένα σημείο που μας νοιάζει περισσότερο η εικόνα μας πίσω από την οθόνη παρά στην κοντινή επαφή!