Ένα κορίτσι νόμιζε ότι θα τα βγάλει πέρα όταν όρμησε σε ένα συμμαθητή της αλλά μαλλον δεν τα υπολόγισε σωστά…

https://www.youtube.com/watch?v=wMfsMJ7xpfk

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ