Αυτοί οι μαθητές νηπιαγωγείου απέδειξαν ότι η δύναμη της φιλίας είναι πραγματική!