Τι γλυκό είναι ακριβώς δεν έχω καταλάβει και δεν έχω καταλάβει γιατί το διαφημίζουν έτσι.. Τελικά μόνο εγώ έχω πονηρό μυαλό;