Εντάξει το να έχει πάει μία γυναίκα με πολλούς ανθρώπους δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό… Ο παρακάτω κοπέλες όμως προσπαθούν να φανούν όσο πιο ειλικρινής μπορούν!