Αυτοί οι δύο παρουσιαστές έχουν «βγάλει τα μαχαίρια» και ασχολούνται περισσότερο με το μίσος τους παρά με την ενημέρωση!

Ειδήσεις που χαίρεσαι να βλέπεις! Αυτοί οι δύο παρουσιαστές μισιούνται τόσο πολύ που δεν το κρύβουν, βέβαια σφάζονται με το γάντι, παρόλα αυτά είναι εύκολο να το δει κανείς. Σε κάθε δουλειά θα υπάρχει κάποιος συνάδελφος που δεν τον συμπαθούμε αλλά το σωστό είναι να δείξουμε επαγγελματισμό και να μην δώσουμε δικαιώματα!

https://www.youtube.com/watch?v=In3buu3fUPo

Αφήστε το σχόλιό σας