Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν τερματίσει… Θα ήθελα πολύ να καταλαβω την ιδιοσυγκρασία τους!

Προσπάθησα αλλά μάταια… εσείς μπορείτε;

e

ee

eee

eeee

eeeee

eeeeeee

eeeeeeee

eeeeeeeee

eeeeeeeeee

eeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeee