Παίρνουν το ρίσκο και τους αρέσει να ζουν επικίνδυνα! Εγώ μπορεί να μην τόλμαγα να κάνω ούτε την αρχή αλλά μαρέσει να τα βλέπω!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ