,

Αυτά είναι τα στάδια που θα περάσουν οι γυναίκες αν είναι έτοιμες για hangover!


Όλοι ζητάμε το ποτό κάποιες φορές  για να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας ή για να ευθυμίσουμε όπως και να έχει η υπόθεση όλοι έχουμε μεθύσει τα στάδια όμως που περνάει μία γυναίκα όταν μεθάε είναι σίγουρα τα παρακάτω:

nothing

kol

kiop

df

go

smoke

ken

kol

steak


cry

kol]

chickennutella

fox

 Τinder εικόνες VS πραγματικότητα – Εσείς ποια προτιμάτε;

Ο άνθρωπος είναι θεόμουρλος – Αγκιστρώνει την πλάτη του με ένα αλεξίπτωτο κα πέφτει!