Όση ώρα έλεγε τις ειδήσεις αυτή κουνιότανε ασταμάτητα.

Ρε πως ανεβάζουν την τηλεθέαση έτσι.

https://www.youtube.com/watch?v=Uhys17saUXg&ebc=ANyPxKq0O7PZraADVIkDa_gddFp2qtvYvoxrtrEhCRyBGZ6nB1OZdkE7WL2SU-DeyOSPWJh3ZgtjtArbqapNnI3Xx7mkISJ7Lg

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ