Εδώ οι άλλοι πλακώνονται λέτε να μην μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο;