Στη Βραζιλία, τα δελφίνια πιθανότατα κυνηγούσαν ψάρια και παρασύρθηκαν στη στεριά.