Υπάρχουν μερικές στιγμές που για να τις πιστέψει κάποιος χρειάζεται να δει κάποιες αποδείξεις όπως θα μπορούσε να είναι μία φωτογραφία. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω!

9

99

999

9999

99999

999999

999999999

Penguin sweaters

99999999999

999999999999999

9999999999999999

999999999999999999

9999999999999999999

999999999999999999999

999999999999999999999999

999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ