Είμαι υπέρ της ισότητας αλλά δυστυχώς είναι κάποια πράγματα που οι άντρες δεν μπορούν να κατανοήσουν αλλά μόνο οι γυναίκες!

Δείτε ποια είναι αυτά και μπείτε στη θέση τους!

v

vv

vvv

vvvvv

vvvvvv

vvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ