Σίγουρα δεν είναι ίδια τα δύο φύλα, θα συμφωνήσετε μαζί μου πως αλλίως σκέφτονται οι άντρες και αλλιώς οι γυναίκες…

Δείτε μερικά απλά παραδείγματα (που αγγίζουν τα όρια της υπερβολής)!

λ

λλ

λλλ

λλλλ

λλλλλ

λλλλλλ

λλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ