Θα μπορούσε να θεωρηθεί μία επικίνδυνη αποστολή. Αυτοί οι δύο άντρες καλέστηκαν να σώσουν μία τίγρη η οποία ήταν παγιδευμένη. Προφανώς είναι κάτι το πολύ δύσκολο αλλά το έβγαλαν εις πέρας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ