Ένα κατοικίδιο, για κάποιον που έχει, είναι σαν παιδί του και σίγουρα θα θέλουν το καλύτερο γι αυτά όπως για παράδειγμα να φαίνονται όμορφα. Αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια αλλά ο καθένας κάνει ότι καλύτερο πιστεύει αυτός!

z

zz

zzz

zzzz

zzzzz

zzzzzz

zzzzzzz

zzzzzzzz

zzzzzzzzz

zzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzz

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ