Όταν πέφτετε στην παγίδα της μόδας μπορεί να υπάρξουν και  τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ότι θέλατε να πετύχετε…!

γ

γγ
γγγ

γγγγ

γγγγγ

γγγγγγ

γγγγγγγ

γγγγγγγγ

γγγγγγγγγ

γγγγγγγγγγ

γγγγγγγγγγγ

γγγγγγγγγγγγ

γγγγγγγγγγγγγ γγγγγγγγγγγγγγγγ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ