Είναι ωραία η θάλασσα ιατί κινείται πάντα αλλά αν μαζί με εσάς υπάρχουν και «τέρατα» μέσα δεν θα προλαβαίνετε να φύγετε!

φ

φφ

φφφ4

φφφφ

φφφφφ

φφφφφφφ

φφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ