Ενώ κανονικά θα έπρεπε να διασκεδάσουν με αυτές τις φωτογραφίες, δηλαδή με τις μεταθέσεις των προσώπων, αλλά έχουν μια μοναδική ικανότητα να τρομοκρατήσουν λίγο παραπάνω…

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ