Όταν κάποιος είναι πολιτικός σίγγουρα προσέχει την εικόνα που βγάζει προς τα έξω αλλά υπάρχουν και γυναίκες πολιτικοί που δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν και πάρα πολύ γι αυτό!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ