Η Addict Aide χρησιμοποιεί μια άσημη παρουσία στο Instagram για την ευαισθητοποίηση της εξάρτησης από το αλκοόλ.