Δάσκαλος των πολεμικών τεχνών δείχνει τρεις κινήσεις με τις οποίες ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί όταν νιώθει πως απειλείται…