Πάλι καλά που δεν έπεσε πάνω στη ΒΜW. Ας διαλύσει τουλάχιστον το πάρκινγκ.
Πέρα από την πλάκα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ γιατί κάτι τέτοια σκηνικά δεν είναι αστεία!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ