Πάλι καλά που δεν έπεσε πάνω στη ΒΜW. Ας διαλύσει τουλάχιστον το πάρκινγκ.
Πέρα από την πλάκα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ γιατί κάτι τέτοια σκηνικά δεν είναι αστεία!

Αφήστε το σχόλιό σας