Με τα νέα μέτρα που έχουν παρθεί είναι λογικό ο Έλληνας να αισθάνεται αγανακτισμένος, ειδικά ο ελεύθερος επαγγελματίας που προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του. Έτσι κι αυτός αποφάσισε να μην κόψει αποδείξεις κάτι το οποίο βέβαια είναι παράνομο! Αλλά για όλα υπάρχει μία λύση…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ