Εδώ οι απόψεις διίστανται, μερικοί θα τις θεωρήσουν το λιγότερο ξεφτιλισμένες άλλοι όμως θα θεωρήσουν ότι είναι open mind… Αυτό όμως που με χαλάει είναι ότι το έκαναν για τα χρήματα!

Αφήστε το σχόλιό σας