Πραγματικά δεν ξέρω τι σκεφτόταν και το έκανε αυτό, κάτι για το οποίο δεν φαινόταν και σίγουρος κιόλας…