,

Έτσι σκότωσε ο Αγιος – Γεώργιος το δράκο – Δείτε το παραστατικότατο έθιμο!


Το έθιμο λαμβάνει χώρα στο χωριό Νέο Σούλι και βρίσκεται 7χιλ έξω από τις Σέρρες !! Νομίζω πως θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά ειδικά με τον δράκο!
Τραυματίστηκαν και σώθηκαν την ίδια μέρα, ήταν αδύνατο να μην γίνουν φίλοι!

Δείτε τη γάτα που βγάζει γλώσσα!