Το έθιμο λαμβάνει χώρα στο χωριό Νέο Σούλι και βρίσκεται 7χιλ έξω από τις Σέρρες !! Νομίζω πως θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά ειδικά με τον δράκο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ