Είναι γνωστό ότι η πιο διαδεδομένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά και ότι η δική μας γλώσσα είναι δύσκολη αλλά πως φαίνεται στους ξένους όταν την ακούνε; Καταλαβαίνουν ότι είναι Ελληνικά αυτά που ακούν; Μπορούν να προφέρουν έστω και μία λέξη;

Αφήστε το σχόλιό σας