Το να φεύγει κάποιος από την χώρα του αναγκαστικά, δεν είναι και το πιο ευχάριστο, σίγουρα θα περάσουν δύσκολα ειδικά ένα παιδί!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ