Ο ρατσισμός είναι παντού γύρω μας και είναι μέρος σχεδόν της κάθε πτυχής της ζωής μας. Και φαίνεται σαν να το έχουμε αποδεχτεί. Δεν μοιάζουν οι άνθρωποι να είναι πρόθυμοι να καταβάλουν καμία προσπάθεια για να αλλάξει αυτό μια για πάντα. Τι πιστεύετε;

https://www.youtube.com/watch?v=MvTyI41PvTk

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ