Αυτός ο γιος δεν εκτιμούσε τον πατέρα του μέχρι που τον έχασε! Δυστυχώς κατάλαβε πως ήταν σπουδαίος αν και φτωχός πολύ αργά!

Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία!Αφήστε το σχόλιό σας