Μπορεί να μην είναι δάσκαλός τους και να είναι ένα απλός επιστάτης αλλά τα παιδιά από το δημοτικό σχολείο στην περιοχή Nashville, ήθελαν να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στον άνθρωπο που με τον δικό του τρόπο δίνει την πολύτιμη βοήθειά του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ